-40% na drugą, tańszą formułę nakierowaną na cel! Kup taniej! * Nie dotyczy kolagenu personalizowanego.

Sundose

Projekty UE

Projekty w realizacji

Informujemy, że SUNDOSE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wdrożenie automatycznej linii produkcyjnej do wytwarzania zindywidualizowanych, personalizowanych suplementów diety.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest automatyzacja procesu produkcji suplementów.

Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i obejmuje inwestycję związaną z automatyczną linią produkcyjną do wytwarzania zindywidualizowanych, personalizowanych suplementów diety. Obejmuje zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach dwóch wyodrębnionych zadań projektu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 561 150,00 zł, w tym 1 792 805,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty zrealizowane

Informujemy, że SUNDOSE Sp. z o.o. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjne rozwiązanie do inteligentnej automatycznej analizy danych żywieniowych i zdrowotnych użytkowników platformy Sundose w celu najlepszego doboru składu suplementu dietetycznego”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu było stworzenie systemu, który pozwoli na pozyskiwanie i przetwarzanie nowych rodzajów danych, a także samouczącego się modułu analitycznego, który w oparciu o te dane będzie generował rozszerzone raporty dla użytkowników oraz proponował skład mieszanki dietetycznej z uwzględnieniem dodatkowych parametrów.

Zakładane efekty projektu to:

  1. System obsługujący pobieranie danych z nowych, dotąd nie wykorzystywanych źródeł, ich przetwarzanie i przechowywanie.
  2. Inteligentny moduł analityczny, który pozwoli na automatyczne określanie składu suplementu i wskazówek dla użytkowników w oparciu o historyczne wskazówki dietetyków

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 398 300,00 zł, w tym 338 555,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informujemy, że SUNDOSE Sp. z o.o. 31.12.2018 zakończył realizację projektu pt. „Sundose – personalizowane suplementy diety dostarczane w modelu abonamentowym” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu było tworzenie spersonalizowanych suplementów diety, których skład będzie dobierany na podstawie analizy otrzymanych od klienta informacji.

Zakładane efekty projektu to:

  1. Budowa backendu do zarządzania produkcją wraz z uruchomieniem procesu produkcyjnego i logistycznego;
  2. Budowa backendu analitycznego do badania potrzeb Klientów;
  3. Budowa panelu Klienta służącego utrzymaniu z nim relacji;
  4. Budowa aplikacji moblinej;
  5. Optymalizacja User Experience Klienta;
  6. Start procesu marketingu z wykorzystaniem online marketingu, social media oraz ATL/BTL.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosiła 940 000,00 zł, w tym 799 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.