Sundose

Certyfikaty
jakości, bezpieczeństwa
i zrównoważonego rozwoju

W sundose° przyświeca nam zagwarantowanie
najwyższej możliwej jakości. Dlatego cały nasz proces
produkcji certyfikowany jest w audycie zewnętrznym.

IFS Food

International Food Standard – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, akceptowany m.in. w Niemczech, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Wymaga systematycznej analizy oraz nadzoru wszystkich procesów produkcyjnych związanych z żywnością.

BRC Food Safety

BRC – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany przez British Retail Consortium dla firm działających w sektorze przemysłu spożywczego oraz firm dostarczających produkty żywnościowe pod własnymi markami. Gwarantuje, że dany produkt pomyślnie przeszedł specjalistyczne testy i inspekcje, jest wysokiej jakości i jest bezpieczny dla konsumentów.

Green Dot

Międzynarodowy symbol wskazujący na to, że producent przyczynia się do recyklingu opakowań.